mPULSE 脈動系列

mPULSE脈動系列 一人型 aSPIRE

外觀
  寬 111cm x 深 106cm x 高 200cm


內裝
 寬 96cm x 深 90cm x 高 182cm

120V / 1800W / 15A

約259kg / 懸空凳 56cm


※ 需要獨立120V / 15A 的電源供應

mPULSE脈動系列 二人型 bELIEVE

外觀
  寬 131cm x 深 121cm x 高 200cm


內裝
 寬 116cm x 深 106cm x 高 182cm

120V / 2400W / 20A

約313kg / 懸空凳 56cm


※ 需要獨立120V / 20A 的電源供應

mPULSE脈動系列 三人型 cONQUER

外觀
  寬 179cm x 深 121cm x 高 200cm


內裝
 寬 164cm x 深 106cm x 高 182cm

240V / 3840W / 20A 

約382kg / 懸空凳 56cm


※ 需要獨立240V / 20A 的電源供應

mPULSE脈動系列 四人型 dISCOVER

外觀

  寬 179cm x 深 179cm x 高 200cm


內裝

 寬 164cm x 深 164cm x 高 182cm

240V / 3840W / 20A

約494kg / 懸空凳 56cm


※ 需要獨立240V / 20A 的電源供應

mPULSE脈動系列 五人型 eMPOWER

外觀
  寬 217cm x 深 179cm x 高 200cm


內裝
 寬 202cm x 深 165cm x 高 182cm

240V / 3840W / 20A

約594kg / 懸空凳 56cm


※ 需要獨立240V / 20A 的電源供應

© 2018 桑籟 ‧ 臺灣   云誠實業